Személygépkocsi (B kategória)

 

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei
– 16,5 életév betöltése (elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető)
– Orvosi alkalmassági igazolás
– Jelentkezési lap kitöltése
– Vizsgadíj befizetése (4 600 Ft)
– Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet, 30 000 Ft) befizetése
– 8 általános iskolai végzettség
A gyakorlati vizsga feltétele
– 17. életév betöltése

Elméleti tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
KRESZ 14 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 8 óra
Gépkocsivezetés elmélete 6 óra
Összesen 28 óra

Gyakorlati tantárgyak

Tantárgyak Minimális óraszámok
Járműkezelés 9 óra
Forgalmi oktatás (Városi vezetés) 14 óra
Országúti vezetés (min. 160 km) 4 óra
Éjszakai vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen 30 óra

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 4 600 Ft
Forgalom 11 000 Ft
Összesen 15 600 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ár (debreceni) Ár (vidéki) Ár
Elméleti – tantermi képzés 16+8+4=28 30 000 Ft 35 000 Ft
Elméleti – e-learning képzés /távoktatás/ egyéni 30 000 Ft
Gyakorlat 9+20+1=30 óra 141 000 Ft 141 000 Ft 141 000 Ft

Összesen:

58 óra
176 000 Ft 176 000 Ft 171 000 Ft

Van lehetőség gyorsított eljárásban kérni a gyakorlati oktatást. Ebben az esetben a vezetési óradíj 5500.- forint/óra.

 

Egészségügyi ismeretek

Típus Ár
Vizsga 8 200 Ft
Egészségügyi tanfolyam 7 000 Ft
Összesen 15 200 Ft

A vezetői engedély átvételének feltétele a sikeres közúti elsősegély-nyújtó vizsga igazolása.

Vezethető jármű személygépkocsi és kis tehergépkocsi:
a)    A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
b)    Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
c)    Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

“B” kategóriával még vezethető:
a)    mg-i vontató könnyűpótkocsival
b)    segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
c)    kerti traktor
d)    állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
a)    a 17. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
b)    1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
c)    jelentkezési lap kitöltése
d)    alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
a)    a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
b)    17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
c)    a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
a)    az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
b)    17. életévet betöltötte
c)    a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
d)    a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek