Személygépkocsi (B kategória)

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei
– 16,5 életév betöltése (elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető)
– Orvosi alkalmassági igazolás
– Jelentkezési lap kitöltése
– Vizsgadíj befizetése (4 600 Ft)
– Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet, 40 000 Ft) befizetése
– alapfokú iskolai végzettség igazolása

25 000 Ft állami támogatás visszaigényelhető 20 év alatt ill. GYES/GYED-en lévő kismamáknak!

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

 • nem áll járművezetés eltiltás hatálya alatt, ill. egyéb közlekedésbiztonsági szempontból is alkalmas,
 •  az elméleti tanfolyamot sikeresen befejezte, és az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el
 •  betöltött 16 év 9 hónap életkor,
 •  az elméleti képzés és vizsga díját a képző szervnek befizette,
 • rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, melyet az elméleti vizsgán igazolnia kell.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 •  17. életév betöltése
 • sikeres elméleti vizsga megléte
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok levezetése
 • a tandíj és vizsgaköltségek megfizetése a képző szerv felé
 • közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas a járművezetésre

Elméleti tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
KRESZ 14 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 8 óra
Gépkocsivezetés elmélete 6 óra
Összesen 28 óra

Gyakorlati tantárgyak

Tantárgyak Minimális óraszámok
Járműkezelés 9 óra
Forgalmi oktatás (Városi vezetés) 14 óra
Országúti vezetés (min. 160 km) 4 óra
Éjszakai vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen 30 óra

Kötelező menettávolság: 580 km

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 4 600 Ft
Forgalom 11 000 Ft
Összesen 15 600 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ár
Elméleti – e-learning képzés /távoktatás/ egyéni 75 óra/180 nap 40 000 FT
Gyakorlat 30 óra 240 000 Ft

Összesen:

30 óra
280 000 Ft
A tandíjban szereplő összegek nem tartalamazzák a pályahasználati díj összegét, ami 12 000 Ft/forgalmi vizsga.

Gyakorlati óradíj

8 000. Ft- tól

Egészségügyi vizsga a Vöröskeresztnél

Típus Ár
Vizsga 15 500 Ft
Egészségügyi tanfolyam 18000
Összesen 33 500 Ft

A vezetői engedély átvételének feltétele a sikeres közúti elsősegély-nyújtó vizsga igazolása.

Vezethető jármű személygépkocsi és kis tehergépkocsi:
a)    A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
b)    Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
c)    Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

“B” kategóriával még vezethető:
a)    mg-i vontató könnyűpótkocsival
b)    segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
c)    kerti traktor
d)    állati erővel vont jármű

A képzés menete:

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

 • rendelkezik legalább alapfokú iskolai végzettséggel,
 • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.

A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik, kivetítő használatával. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva. Az elméleti képzés előadásain kötelező részt venni. Az a Tanuló, aki hiányzott nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg az hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb mint 10%-áról hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Az ezt meghaladó hiányzás mértékét pótfoglalkozás keretén belül kell pótolni, melyet az elméleti oktatóval egyeztetve tud megtenni a Tanuló.
Az a Tanuló, aki az elméleti képzését e-learning (távoktatás) formában kívánja elvégezni, annak a beiratkozását követő 24 órán belül egy felhasználói fiók áll rendelkezésére ehhez az e-Titán rendszerén keresztül. A Tanuló a rendszerbe történő regisztrációjáról egy emailt kap a szolgáltatótól, amelyen keresztül a belépéshez szükséges adatait megtudja adni. Az e-Titán fiókban az elméleti tananyagot a beiratkozástól számított 3 hónapon belül minden Tanulónak meg kell nyitnia, egyéb esetben a regisztrációja érvényét veszíti. A tananyag megkezdésétől kezdve 180 nap VAGY 75 óra áll rendelkezésére a Tanulónak, hogy a tanfolyamot elvégezze. A tanfolyam elvégzése távoktatási formában azt jelenti, hogy letölthetővé válik az “E-learning képzési igazolás”. Ehhez szükséges, hogy az összes elméleti témakört elolvassa a Tanuló, az azokhoz tartozó modulzáró teszteket legalább 87 %-ra teljesítse, illetve a próbavizsga is legalább 87 %-ra sikerüljön. A témakörökben egymás utáni sorrendben lehet haladni. A témakörök és a tesztek is többször megnyithatóak, addig amíg a Tanulónak van felhasználható időkerete. Amennyiben a felhasználói fiókhoz tartozó időkerete lejár, de nem fejezte be a tanfolyamot vagy ismételni szeretne a Tanuló, abban az esetben van lehetősége 3 alkalommal póthozzáférést, illetve vizsgafelkészítő tananyagot vásárolnia a felhasználói fiókjához. Az elméleti tantárgyak megegyeznek a tantermi oktatás tantárgyaival (közlekedési alapismeretek, szerkezeti ismeretek, járművezetés elmélet), a tanulás üteme azonban egyéni módon zajlik.
Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

Az elméleti vizsgára a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgözpont Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor;

cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

– személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
– az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
– külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.

Azok a Tanulók, akik a sikeres elméleti vizsga időpontjában még nem töltötték be a 20. életévüket, visszaigényelhetik az elméleti tanfolyam költségének egy részét. Az Autósiskolának egy igazolást kell kiállítania ehhez a Tanuló részére, ami az ügyfélszolgálati irodánkban átvehető.

A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyező.

Választható járműtípusok: Audi A3, VW Golf, Ford Fusion, VW Polo, VW Passat, Suzuki Swift

A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

Elsősegélynyújtó ismeretek és vizsga

A vezetői engedély kiadásához a Tanulónak közúti Elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie.
A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és bonyolítja le, a vizsgadíját a részükre kell megfizetnie a Tanulónak.Az elsősegélynyújtási vizsgára elektronikusan, személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt Oktatási és Vizsgaközpontjaiban. (debreceni elérhetőségük: 4025 Db., Hatvan u. 37., tel: 52/316-330)

Azoknak, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, nem kell vizsgát tenniük. Külön rendeletben meghatározott iskolai végzettség esetén felmentés kérhető a vizsga alól a Magyar Vöröskeresztnél.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.

A Tanuló a sikeres vizsgáját követően adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:

 • személyazonosságot igazoló okmány,
 • eredeti orvosi alkalmassági vélemény
 • elsősegélynyújtási ismeretekből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

A képzést felügyeli

KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.