Traktor (T kategória)

 

A “T” kategória fogalma

Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi.
Mezőgazdasági vontató:  mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 40 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes.
Lassú jármű:  olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“T”)
A “T” kategóriába tartozó

  • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a “T” kategóriára, vagy a “B”, “C”, “D” és “TR” kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
  • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a “T” kategóriára, vagy a “TR” kategória, illetve a “C1+E” és “C+E” kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
  • lassú jármű és pótkocsija a “T” kategóriára, vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a “TR” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? (“T”)

A “T” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig.
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A tanfolyamra való felvétel feltételei (“T”)

Tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
  • jelentkezési lap kitöltése
  • vizsgadíjak befizetése (20 700 Ft)
  • tandíj (ill. részlet 25 000 Ft) befizetése

Elméleti tantárgyak

 Tárgyak Óraszámok

Közlekedési ismeretek

16 óra
Vezetés elmélet 8 óra
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek (Szü) 8 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (Mu) 12 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) 12 óra
Összesen: 56 óra

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását

A képző szerv biztosítja a hallgató számára, a kategóriához szükséges tansegédletet a tanfolyam ideje alatt.

Vizsgatárgyak (“T”)
Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga.
Gyakorlat : Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A gyakorlati vizsga feltétele

  •  16. életév betöltése
  • sikere elméleti vizsgák (Kö, Szü) megléte

Gyakorlati tantárgyak

A tantárgyak minimális óraszámai

Tantárgyak Minimális óraszámok
Alapoktatás 6 óra
Forgalmi oktatás (Városi vezetés) 9 óra
Országúti vezetés 5 óra
Vezetés könnyű terepen 4 óra
Éjszakai vezetés nincs
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen 25 óra

A gyakorlati foglalkozásokra csak sikeres KRESZ „SZÜ”, „M” vizsga után kerülhet sor!

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés („Bü”) 4 400 Ft
Munkavédelem 4 600 Ft
Rutin 3 500 Ft
Forgalom 3 600 Ft
Összesen 20 700 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ár
Elméleti képzés 56 óra  25 000 Ft
Gyakorlati képzés 25 óra 120 000 Ft
Összesen:
81 óra
145 000 Ft