Kismotorkerékpár (A1 kategória)

(max.: 125 cm3, 11 kW-motorkerékpárra)

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei:
– 15 és fél éves életkor betöltése
– Orvosi alkalmassági igazolás
– Jelentkezési lap kitöltése
– Vizsgadíj befizetése (20 300 Ft)
– Tandíj (ill. 1. tandíjrészlet 40 000 Ft) befizetése
– 8. általános bizonyítvány

-nyilatkozat kitöltése, hogy közlekedés biztonsági szempontból alkalmas járművezetésre

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • az elméleti tandíjat és vizsgadíjakat a képző szerv útján megfizette.

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 •  az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • 16 éves életkor betöltése,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek,
 • a gyakorlati oktatási tandíj részletet és vizsgadíjat a képző szerv útján megfizette.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres járműkezelési vizsgát tett
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek,
 • a gyakorlati tandíjat és vizsgadíjakat a képző szerv útján megfizette.

Elméleti tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
KRESZ 14 óra
Vezetéselmélet 4 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Összesen 22 óra

Gyakorlati tantárgyak

Tantárgyak Minimális óraszámok
Járműkezelés (Rutin) 6 óra
Forgalmi oktatás (Városi vezetés) 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen 17 óra

A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ vizsga után kerülhet sor!

Kötelező menettávolság: 240 km

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 10 500 Ft
Járműkezelés 9 000 Ft
Forgalom 24 000 Ft
Összesen 43 500 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ára
Elmélet – tantermi képzés 14+4+4=22 40 000 Ft
Elmélet – e-learning képzés /távoktatás/ egyéni  40 000 Ft
Gyakorlati képzés 16 óra+ vizsga 160 000 Ft 160 000 Ft
Összesen: 16 óra 200 000 FT  200 000 Ft
A tandíjban szereplő összegek nem tartalamazzák a pályahasználati díj összegét, ami 12 000 Ft/forgalmi vizsga.

Egészségügyi ismeretek

Típus Ár
Tanfolyam 18 000 Ft
Vizsga 15 500 Ft
Összesen 33 500 Ft

Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíjemelés jogát fenntartja!
Vezethető jármű: a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.
“A1” kategóriával még vezethető:
a)    olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény / tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, valamint olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
a)    a 16. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
b)    1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
c)    jelentkezési lap kitöltése
d)    alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A képzés menete:

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

 • rendelkezik legalább alapfokú iskolai végzettséggel,
 • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,illetve egyéb közlekedés biztonsági szempontból alkalmas a járművezetésre,
 • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.

A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik, kivetítő használatával. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva. Az elméleti képzés előadásain kötelező részt venni. Az a Tanuló, aki hiányzott nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg az hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb mint 10%-áról hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Az ezt meghaladó hiányzás mértékét pótfoglalkozás keretén belül kell pótolni, melyet az elméleti oktatóval egyeztetve tud megtenni a Tanuló.
Az a Tanuló, aki az elméleti képzését e-learning (távoktatás) formában kívánja elvégezni, annak a beiratkozását követő 24 órán belül egy felhasználói fiók áll rendelkezésére ehhez az e-Titán rendszerén keresztül. A Tanuló a rendszerbe történő regisztrációjáról egy emailt kap a szolgáltatótól, amelyen keresztül a belépéshez szükséges adatait megtudja adni. Az e-Titán fiókban az elméleti tananyagot a beiratkozástól számított 3 hónapon belül minden Tanulónak meg kell nyitnia, egyéb esetben a regisztrációja érvényét veszíti. A tananyag megkezdésétől kezdve 180 nap VAGY 75 óra áll rendelkezésére a Tanulónak, hogy a tanfolyamot elvégezze. A tanfolyam elvégzése távoktatási formában azt jelenti, hogy letölthetővé válik az “E-learning képzési igazolás”. Ehhez szükséges, hogy az összes elméleti témakört elolvassa a Tanuló, az azokhoz tartozó modulzáró teszteket legalább 87 %-ra teljesítse, illetve a próbavizsga is legalább 87 %-ra sikerüljön. A témakörökben egymás utáni sorrendben lehet haladni. A témakörök és a tesztek is többször megnyithatóak, addig amíg a Tanulónak van felhasználható időkerete. Amennyiben a felhasználói fiókhoz tartozó időkerete lejár, de nem fejezte be a tanfolyamot vagy ismételni szeretne a Tanuló, abban az esetben van lehetősége 3 alkalommal póthozzáférést, illetve vizsgafelkészítő tananyagot vásárolnia a felhasználói fiókjához. Az elméleti tantárgyak megegyeznek a tantermi oktatás tantárgyaival (közlekedési alapismeretek, szerkezeti ismeretek, járművezetés elmélet), a tanulás üteme azonban egyéni módon zajlik.

Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

Az elméleti vizsgára a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt. Addig nem írható ki senki a következő vizsgájára, amíg az alapfokú iskolai végzettségének meglétét nem igazolta.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
 • külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.

A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyező.

A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.

A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.

A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.

Elsősegélynyújtó ismeretek és vizsga

A vezetői engedély kiadásához a Tanulónak közúti Elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie.
A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és bonyolítja le, a vizsgadíját a részükre kell megfizetnie a Tanulónak.Az elsősegélynyújtási vizsgára elektronikusan, személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt Oktatási és Vizsgaközpontjaiban. (debreceni elérhetőségük: 4025 Db., Hatvan u. 37., tel: 52/316-330)

Azoknak, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, nem kell vizsgát tenniük. Külön rendeletben meghatározott iskolai végzettség esetén felmentés kérhető a vizsga alól a Magyar Vöröskeresztnél.

Segítve Tanulóinkat a sikeres vizsgában, Autósiskolánk szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot is.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.

A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:

 • személyazonosságot igazoló okmány,
 • eredeti orvosi alkalmassági vélemény
 • elsősegélynyújtási ismeretekből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

A képzést felügyeli
KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Postacím: 1439 Bp. Pf.: 477.