Segédmotoros kerékpár (AM kategória)

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
a) a 14. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
b) jelentkezési lap kitöltése
c) Vizsgadíj befizetése (11 800 Ft)
d) Tandíj (ill. tandíjrészlet 20 000Ft) befizetése

A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
a) a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
b) 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
c) a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
a) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
b) a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
c) 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
d) a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
a) sikeres járműkezelési vizsgát tett
b) a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
c) 14 éves
d) a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

max.: 50 cm3, 4 kw motorkerékpárra)

Elméleti tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
KRESZ: 12óra
Vezetés elmélet: 4 óra
Összesen: 16 óra

Gyakorlati tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
Járműkezelés: 4 óra
Főoktatás: 6 óra
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen: 11 óra

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Ára
KRESZ 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 3 600 Ft
Forgalom 3 600 Ft
Összesen: 11 800 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ára
Elmélet – tantermi képzés 12+4=16 20 000 Ft
Elmélet – e-learning képzés egyéni 20 000 Ft
Gyakorlati képzés 4+6+1=11 35 000 35 000 Ft
Összesen: 27 55 000 55 000 Ft