Tehergépkocsi (C kategória)

A tanfolyamra történő beiskolázás feltételei

 • a 18. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • “B” kategóriára érvényes vezetői engedély
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • jelentkezési lap, nyilatkozat kitöltése
 • az elméleti tandíj befizetése (50 000Ft)
 • alapfokú iskolai végzettség megléte

Az elméleti vizsga feltételei

 • az elméleti tanfolyamot sikeresen befejezte,
 • 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
 • az elméleti képzés és vizsga díját a képző szervnek befizette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Rutin vizsga feltételei

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 •  a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • 18. életév betöltése
 • a gyakorlati oktatás tandíj részletét és a vizsgadíjakat befizette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsga feltételei:

 • sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
 • 18. életév betöltése
 • a kötelező gyakorlati órákat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
 • a gyakorlati oktatás tandíját és a vizsgadíjakat befizette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Elméleti tantárgyak

Tantárgyak Óraszámok
Közlekedési elméletek 24 óra
Vezetéselmélet 12 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (“Szü.”) 16 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (“M.”) 8 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (“Bü.”) 20 óra
Összesen 80 óra

Az autószerelő szakképesítéssel rendelkezők a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (“Bü.”) képzések és vizsgák alól mentesülnek.

Gyakorlati tantárgyak

Óra típusa Minimális óraszámok
Járműkezelés (Rutin) 6 óra
Forgalmi oktatás
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés (160 km) 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Éjszakai vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra
Összesen 30 óra

A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ, “Szü.” “M.” vizsga után kerülhet sor!
A forgalmi vizsga feltétele a sikeres “Bü” vizsga.

Kötelező menettávolság. 348 km

Vizsgadíjak

Vizsga típusa Vizsga ára
KRESZ 4 600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4 400 Ft
Szerkezetismeret 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem 4 600 Ft
Járműkezelés 3 500 Ft
Forgalom 11 000 Ft
Összesen 32 700 Ft

Tandíjak

Tantárgy Óraszám Ár
Elmélet – tantermi képzés 24+12+16+16+12=80 55 000 Ft
Elmélet – e-learning képzés /távoktatás/ egyéni 55 000 Ft
Gyakorlati képzés 6+23+1=30 320 000 Ft 320 000 Ft
Összesen: 110 óra 375 000 Ft 375 000 Ft

*Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíj emelés jogát fenntartja!

A Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) tárgy oktatása nálunk ingyenes!

Vezethető jármű: az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
“C” kategóriával még vezethető:
a)    C1″ alkategóriás gépkocsi
b)    mg-i vontató könnyű pótkocsival
c)    segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
d)    kerti traktor
e)    állati erővel vont jármű

A képzés menete

A Tanulónak a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy:

 •  rendelkezik legalább alapfokú iskolai végzettséggel,
 • nem áll közúti járművezetés eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájárul, hogy a képző szerv a tanfolyamhoz szükséges ügyekben a személyes adatait kezelje a tanfolyam befejezéséig.

A “Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek”, a “Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” (BÜ), “Munkavéd., tűzvéd., szállítás” tárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés adható, a 24/2005. GKM rend.-ben felsorolt végzettségek valamelyikének megléte esetén. A jelentkezéshez szükséges a bizonyítvány másolata.

A beiratkozás alkalmával a Tanuló tájékoztatásban részesül a képzés menetéről, jogairól és kötelezettségeiről.
A Tanuló elméleti képzése tantermi tanfolyam esetén, a 4024 Debrecen, Piac utac 56. 1/5. szám alatt található oktatótermünkben történik kivetítő segítségével. A tantermünk klimatizált, tablókkal, szemléltető eszközökkel felszerelt. Egy elméleti tanóra időtartama 45 perc. Az oktatás hétköznap délutánonként, alkalmanként 4 órában van megtartva.
Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az a Tanuló, aki hiányzott, nem bocsátható mindaddig vizsgára, amíg a hiányzását be nem pótolta. A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak óraszámainak kevesebb, mint 10 %-át mulasztotta el. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetve tudja pótolni a Tanuló.

Az a Tanuló, aki az elméleti képzését e-learning (távoktatás) formában kívánja elvégezni, annak a beiratkozását követő 24 órán belül egy felhasználói fiók áll rendelkezésére ehhez az e-Titán rendszerén keresztül. A Tanuló a rendszerbe történő regisztrációjáról egy emailt kap a szolgáltatótól, amelyen keresztül a belépéshez szükséges adatait megtudja adni. Az e-Titán fiókban az elméleti tananyagot a beiratkozástól számított 3 hónapon belül minden Tanulónak meg kell nyitnia, egyéb esetben a regisztrációja érvényét veszíti. A tananyag megkezdésétől kezdve 180 nap VAGY 75 óra áll rendelkezésére a Tanulónak, hogy a tanfolyamot elvégezze. A tanfolyam elvégzése távoktatási formában azt jelenti, hogy letölthetővé válik az “E-learning képzési igazolás”. Ehhez szükséges, hogy az összes elméleti témakört elolvassa a Tanuló, az azokhoz tartozó modulzáró teszteket legalább 87 %-ra teljesítse, illetve a próbavizsga is legalább 87 %-ra sikerüljön. A témakörökben egymás utáni sorrendben lehet haladni. A témakörök és a tesztek is többször megnyithatóak, addig amíg a Tanulónak van felhasználható időkerete. Amennyiben a felhasználói fiókhoz tartozó időkerete lejár, de nem fejezte be a tanfolyamot vagy ismételni szeretne a Tanuló, abban az esetben van lehetősége 3 alkalommal póthozzáférést, illetve vizsgafelkészítő tananyagot vásárolnia a felhasználói fiókjához. Az elméleti tantárgyak megegyeznek a tantermi oktatás tantárgyaival (közlekedési alapismeretek, szerkezeti ismeretek, járművezetés elmélet), a tanulás üteme azonban egyéni módon zajlik.
Minden képzési formára igaz, hogy a Tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül el kell mennie elméleti vizsgára, egy éven belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben újra kell kezdeni az elméleti tanfolyamot.

Az elméleti vizsgára a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaközpontjában kerül sor; cím: 4025 Debrecen Széchenyi utca 46.
A vizsgára a Tanulónak be kell mutatnia a Vizsgabiztosnak a személyazonosságát igazoló okmányát, a meglévő vezetői engedélyét (ha már rendelkezik vele), az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt. Ameddig a Tanuló nem igazolja az alapfokú iskolai végzettségének meglétét, addig nem írható ki a következő vizsgájára.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

– személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
– az iskolai végzettség igazolásáról szóló bizonyítvány eredeti példányával, vagy hitelesített másolattal
– külföldi bizonyítvány esetén eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával (nem minden esetben kötelező), vagy magyar hatóság által kiállított határozattal/hatósági bizonyítvánnyal/igazolással, amely igazolja, hogy az adott bizonyítvány megszerzéséhez legalább alapfokú végzettség kell.

A gyakorlati oktatás csak a sikeresen teljesített elméleti vizsga után kezdhető meg. Egy gyakorlati oktatási óra időtartama 50 perc. A befizette gyakorlati oktatás tandíjról az Autósiskola számlát állít ki, amelyet a Tanulónak be kell mutatnia az oktatójának. A forgalmi vizsga órája is a gyakorlati oktatási díj mértékével megegyező.

A “BÜ” oktatás helyszíne: 4030 Debrecen, Gizella utca 8.

A rutinpálya címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 37.

Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

Autósiskolánkban lehetőség van a részletfizetésre a tanfolyam ideje alatt. A tandíjak befizetése történhet készpénzben vagy átutalással, a vizsgadíjakat csak készpénzben lehet befizetni.

A vizsgadíjakat a tervezett vizsga előtt legkésőbb 8 nappal hamarabb rendezni kell, hogy a Tanulót az Autósiskola ki tudja írni az adott vizsgára.

A gyakorlati oktatás tandíját folyamatosan, a haladás ütemében lehet fizetni. A vezetési óradíjakat előre kell fizetni.

Elsősegélynyújtó ismeretek és vizsga

A vezetői engedély kiadásához a Tanulónak közúti Elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie.
A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és bonyolítja le, a vizsgadíját a részükre kell megfizetnie a Tanulónak.Az elsősegélynyújtási vizsgára elektronikusan, személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt Oktatási és Vizsgaközpontjaiban. (debreceni elérhetőségük: 4025 Db., Hatvan u. 37., tel: 52/316-330)

Azoknak, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel, nem kell vizsgát tenniük. Külön rendeletben meghatározott iskolai végzettség esetén felmentés kérhető a vizsga alól a Magyar Vöröskeresztnél.

Segítve Tanulóinkat a sikeres vizsgában, Autósiskolánk szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot is.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont elektronikus úton küldi meg a Vizsgaigazolást az igazgatási hatóságnak (Kormányablak) 3 napon belül.

A Tanuló a sikeres vizsgáját követő 3. napon adhatja be kérelmét a vezetői engedély kiváltására a Kormányablakban, amelyhez az alábbi iratokra lesz szüksége:
– személyazonosságot igazoló okmány,
– eredeti orvosi alkalmassági vélemény
– elsősegélynyújtási ismeretekből tett vizsga vagy mentesség igazolása (eredeti kártya vagy bizonyítvány)

Vezetői engedélyt csak olyan személynek adnak ki, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Külföldi állampolgár esetében legalább 185 napig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (326/2011. Korm. rendelet 15.§ alapján)

A képzést felügyeli
KAVK Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Felügyeletei és Módszertani Igazgatósága
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Postacím: 1439 Bp., Pf:477.