Személygépkocsi nehéz pótkocsival
(BE-kombinált kategória)

A beiskolázás feltételei:

 • Érvényes „B” kategóriás jogosítvány
 • 17,5 éves életkor
 • Jelentkezési lap kitöltése
 • Vizsgadíj befizetése (32 700 Ft)
 • Tandíj, ill. 1. tandíj részlet (25 000 Ft) befizetése
 • Kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető meg a kategória!

Elméleti tantárgyak

Tantárgy

Óraszám

Közlekedési alapismeretek

8 óra

Járművezetés elmélete

4 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (Szü)

4 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

4 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü)

4 óra

Összesen:

24 óra

Az autószerelő szakképesítéssel rendelkezők a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (“Bü.”) képzések és vizsgák alól mentesülnek.

A gyakorlati foglalkozásokra csak a sikeres KRESZ, “Szü.” és „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsga után kerülhet sor!
A gyakorlati vizsgák feltétele még a 18. életév betöltése! A forgalmi vizsga feltétele a sikeres “Bü” vizsga.

Gyakorlati tantárgyak

Óra típusa

Minimális óraszám

Alapoktatás (Rutin)

6 óra

Forgalmi oktatás: Városi vezetés

Országúti vezetés

Hegyvidéki vezetés

4 óra

4 óra

2 óra

Forgalmi vizsga:

1 óra

Összesen:

17 óra

Vizsgadíjak

Vizsga típusa

Vizsga ára

KRESZ

4 600 Ft

Szerk. és üzemeltetés

4 600 Ft

Munkavédelem, tűzv., száll.

4 600 Ft

Biztonsági ell. és üzemeltetés

4 400 Ft

Rutin

3 500 Ft

Forgalom

11 000 Ft

Összesen:

32 700 Ft

Tandíjak

Tantárgy

Óraszám

Ár

Elmélet – tantermi képzés

8+4+4+4+4=24

20 000 Ft

Elmélet – e-learning képzés /távoktatás/

egyéni

25 000 Ft

Gyakorlati képzés

6+10+1=17

70 000 Ft

70 000 Ft

Összesen:

41 óra

90 000 Ft

95 000 Ft

Az autósiskola a hatósági áremelkedésből adódó tandíjemelés jogát fenntartja!

A tanfolyamra való felvétele feltételei:

 • 18. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • „B” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedély
 • jelentkezési lap kitöltése
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Rutin vizsgára az bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen levizsgázott, (a tanfolyam megkezdésétől számított egy éven belül)
 • a kötelező gyakorlati órákat (alapoktatás), igazoltan teljesítette,
 • 18. életévét betöltötte,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

 • sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett,
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.