Árufuvarozói (GKI)

 

A közúton közlekedő tehergépkocsivezetőknek meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt (GKI). A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően (“C”, “C1″, “C+E”, “C1+E” kategóriák) GKI alapképzésen, vagy GKI továbbképzesen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük.Kivételek:
Nem kell sem alap-, sem továbbképzésen részt venniük az alábbi járművek vezetőinek:
a) amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t;
b) amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt állnak;
c) amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt állnak, vagy új, vagy felújított járművek és még nem kerültek használatba;
d) amelyeket szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki;
e) amelyeket járművezetési oktatás során használnak;
f) amelyek a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak, feltéve, hogy e járművek vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.

GKI-ALAPKÉPZÉS tehergépkocsi-vezetőknek
A 2009. szeptember 9. után szerzett “C”, “C1″, “C+E”, “C1+E” kategóriák esetén közúton járművet vezetni csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. Az ehhez szükséges GKI alaptanfolyamon részt kell venni, majd sikeres vizsgát kell tenni.

A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.
A tanfolyamra jelentkezni csak érvényes C kategóriás vezetői engedéllyel lehet.
Az okmányiroda által kiállított igazolás nem elegendő!

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsgatárgyak:
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – teszt
2. Alapképesítési előírások alkalmazása – teszt
3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – teszt
4. Alapképesítési esettanulmány – írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak:
1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek C vizsga
2. Alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban C vizsga
3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen C vizsga

GKI-TOVÁBBKÉPZÉS tehergépkocsi-vezetőknek
A 2009. szeptember 9. előtt szerzett “C”, “C1″, “C+E”, “C1+E” kategóriák esetén, vagy a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt.

Tehát a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal rendelkező gépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt kell megszerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt, de legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük. A belföldi árufuvarozói igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetőknek legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük.

2014. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúton a járművet vezetni.
A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.
A GKI továbbképző vizsga csak elméleti részből áll.

Vizsgatárgyak:
1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés vizsga – teszt
2. Továbbképzési előírások alkalmazása vizsga- teszt
3. Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika vizsga – teszt

GKI-ALAPKÉPESÍTÉSI KÜLÖNBÖZETI képzés tehergépkocsi-vezetőknek
Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. után szerzett “C”, “C1″, “C+E”, “C1+E” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.
A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsgatárgyak:
1. Különbözeti alapképesítési vizsga – teszt
2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány – írásbeli
Gyakorlati vizsgatárgyak:
1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek C vizsga
2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban C vizsga
3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen C vizsga

GKI-TOVÁBBKÉPZÉSI KÜLÖNBÖZETI képzés tehergépkocsi-vezetőknek
Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. előtt szerzett “C”, “C1″, “C+E”, “C1+E” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.
A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI továbbképzési különbözeti vizsga csak elméleti részből áll.
Vizsgatárgy:
1. Különbözeti továbbképzési vizsga – teszt